Wetsaanpassingen

De samenvoeging verloopt via twee gescheiden wetstrajecten: de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet ACM) en een materiële wet, die allerlei verschillende wetswijzigingen in zich verenigt. De Instellingswet ACM regelt de instelling van de nieuwe toezichthouder en de verhouding tussen de betrokken ministers (van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu) en de ACM. Op de ACM zal daarnaast de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing zijn. Deze wetten gezamenlijk waarborgen de vereiste onafhankelijkheid van de toezichthouder in individuele besluiten. In 2011 heeft de Ministerraad het wetsvoorstel voor de Instellingswet ACM aanvaard en is deze bij de Raad van State ingediend. In de materiële wet wordt de benodigde stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, taken en bevoegdheden geregeld. De planning is om dit wetsvoorstel in de loop van 2012 bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat deze op 1 januari 2014 in werking kan treden.

Labels:

ACM
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn