Probleemoplossend en flexibel

Probleemoplossend denken is de kern van het werk van de ACM. De analyse van het probleem en het ontwikkelen van gerichte maatregelen zijn het startpunt. De wettelijke mogelijkheden zijn een middel, steeds vaker aangevuld door inzichten uit de sociologie en de psychologie. Door de ACM gesignaleerde problemen worden aangepakt op een manier die het meest bijdraagt aan een effectieve oplossing en preventie van problemen. Het toezicht van de ACM zal gebaseerd zijn op vertrouwen in de marktpartijen. Dit betekent dat de ACM zich vooral richt op die markten waar de risico’s op schadelijke gedragingen door marktpartijen het grootst zijn.

Probleemoplossend werken vraagt een creatieve en flexibele inzet van de instrumenten en de mensen en middelen die de ACM ter beschikking staan. Medewerkers worden daar ingezet waar zij de meeste toegevoegde waarde hebben voor het realiseren van de ACM-brede prioriteiten. Daarom zal binnen de ACM veel worden gewerkt met multidisciplinaire teams van medewerkers uit verschillende directies die elkaar aanvullen qua kennis en competenties. Deze werkwijze vereist dat medewerkers elkaar en elkaars werkzaamheden kennen. Daarom streeft de ACM naar een cultuur die professioneel en open is. Op die manier overstijgt ACM de som der delen.

Labels:

ACM

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn