Organisatieontwerp

De ACM wordt een zogeheten ‘klein zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)’. Een klein ZBO heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het personeel is formeel in dienst bij het Ministerie, maar de leiding is in handen van de Raad van Bestuur van de ACM. Het ministerie van EL&I stelt alleen budget en formatieplaatsen ter beschikking aan de ACM. De ACM heeft straks vijf inhoudelijke directies die gezamenlijk het toezicht vormgeven. Daarnaast is er een directie Bedrijfsvoering, een Economisch Bureau en een kleine, ondersteunende staf voor bestuursaangelegenheden en communicatie.

De directies die genoemd worden, hebben voorlopige benamingen gekregen.

Directie Consumenten

De Directie Consumenten bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten. Alle consumentenonderwerpen, zoals spam, spyware, colportage  ColportageVerkoop van diensten of produkten aan huis  of internetverkoop, zijn gebundeld in één directie. Zo ontstaat een onderdeel dat sterk en geloofwaardig kan optreden door via toezicht en handhaving te zorgen dat bedrijven zich houden aan de regels van consumentenbescherming. Daarnaast zet de directie in op voorlichting aan consumenten zet zich ervoor in dat consumenten hun recht ook daadwerkelijk kunnen halen (empowerment). Tot slot draagt de directie bij aan goed werkende consumentenmarkten voor telecom en energie, onder meer via monitoring, advisering en vergunningverlening.

Directie Mededinging

De Directie Mededinging voert de algemene mededingingstaken uit, gericht op alle sectoren van de Nederlandse economie. De directie spoort kartels op en beoordeelt fusies en overnames. Uitgezonderd zijn onderzoeken naar misbruik van economische machtsposities in de door de ACM gereguleerde sectoren energie, telecom, vervoer en post. Door die onderzoeken bij de sectorspecifiek onderdelen neer te leggen, benut de ACM optimaal de reeds aanwezige marktkennis. Dat draagt bij tot een integrale aanpak van gereguleerde sectoren. Uiteraard werkt de directie Mededinging ook in onderzoeken nauw samen met andere onderdelen van de ACM en partners buiten de ACM.

Directie Energie

De Directie Energie is verantwoordelijk voor de marktregulerende taken en mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de energiesector (gas, elektriciteit en warmte). Daarnaast is het bevorderen van de werking van de groothandelsmarkten gas en elektriciteit een belangrijk aandachtsgebied. De regulering van drinkwaterbedrijven valt ook onder deze directie.

Directie Telecom, Vervoer en Post

De Directie Telecom, Vervoer en Post is verantwoordelijk voor de marktregulerende taken en mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in deze sectoren. Ook onderwerpen die zowel regulerings- als consumentenaspecten kennen, vallen onder deze directie.

Directie Sancties en Juridische Zaken

De Directie Sancties en Juridische Zaken is een belangrijk onderdeel van het werk van de ACM. Deze directie draagt zorg voor sanctiebesluiten, bepaalde bezwaarzaken en (hoger) beroepszaken. Daarnaast heeft deze directie coördinerende en adviserende taken op juridisch vlak. De combinatie van deze taken binnen één directie zorgt voor een kwalitatieve en consistente behandeling van zaken.

Labels:

ACM

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn