Meer dan de som der delen

ACM is een onafhankelijke autoriteit zijn die kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten bevordert. Als de ACM slagvaardig en consistent optreedt, nemen de keuzemogelijkheden en het vertrouwen van de consument toe, zijn er meer kansen voor ondernemerschap en innovatie en worden producten en diensten in een goede prijs/kwaliteitverhouding aangeboden.

De werkzaamheden van de ACM zijn gestoeld op drie pijlers:

 • het algemene mededingingstoezicht;
 • de regulering van markten voor energie, telecommunicatie, vervoer en post;
 • het toezicht op consumentenrechten in de niet-financiële markten en het verschaffen van informatie aan consumenten over rechten en plichten.

De ACM moet meer worden dan de som van de drie huidige organisaties. De combinatie van de werkzaamheden biedt meerwaarde, zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel. De organisatie maakt beter gebruik van beschikbare kennis en kunde. Ze kan flexibel en integraal inspelen op markt- en consumentenproblemen.

Labels:

ACM

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn