In dialoog

De ACM wil middenin de maatschappij staan om goed in te kunnen spelen op relevante maatschappelijke discussies en ontwikkelingen. Denk daarbij aan consumentenpanels, rondetafelbijeenkomsten met het bedrijfsleven en intensief gebruik van sociale media. Met hoogwaardige publicaties en actieve deelname aan het publieke debat over markt en toezicht ontwikkelt de ACM kennis, pikt zij signalen op en deelt zij inzichten en informatie met de politiek en de maatschappij.

Deze blik van buiten naar binnen helpt de ACM om keuzes te maken en prioriteiten te stellen bij het aanpakken en oplossen van markt- en consumentenproblemen. De stijl die de ACM daarbij hanteert, is te omschrijven als ‘tweehandigheid’. De dialoog is belangrijk om te leren welke methoden goed werken om bepaalde problemen op te lossen. Daarbij is de inzet van middelen als boetes en lasten onder dwangsom nooit uitgesloten, maar het is geen doel op zich voor de ACM.

Labels:

ACM

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn