Effectiever toezicht, minder kosten

Het besluit van het kabinet om de NMa, CA en OPTA samen te voegen tot één autoriteit is onderdeel van het programma ‘compacte rijksdienst’. Daarin is een voorstel opgenomen voor het clusteren van de toezichthouders op de niet-financiële markten. Hoewel besparingen een belangrijk motief zijn, staat de effectiviteit van de nieuwe toezichthouder voorop. De samenvoeging biedt meer keuze in de wijze waarop markt- en consumentenproblemen tegemoet worden getreden. ACM heeft de mogelijkheid om oplossingen vanuit een overkoepelende blik op een efficiënte manier tot stand te brengen.

De besparingen worden ingezet om te voldoen aan de zogeheten taakstelling die aan alle onderdelen van de overheid is opgelegd. In de praktijk worden bij de samenvoeging dubbele functies voorkomen en werkprocessen gestroomlijnd. Denk ook aan minder huisvestingskosten of het combineren van de salarisverwerking.

De mogelijke besparingen van de samenvoeging bedragen in totaal circa EUR 3,3 miljoen. De taakstelling voor de ACM in de periode 2012-2015 bedraagt EUR 7,4 miljoen. In 2012 wordt al een bedrag van EUR 1,4 miljoen door de afzonderlijke organisaties ingevuld (NMa EUR 1,1 miljoen, OPTA EUR 144.000 en CA EUR 134.000). De taakstelling voor de ACM voor 2013 - 2015 bedraagt daarmee nog EUR 6 miljoen. Met inachtneming van de mogelijke besparingen door de samenvoeging van EUR 3,3 miljoen resteert circa EUR 2,7 miljoen. De invulling van deze EUR 2,7 miljoen, die deels door de stroomlijning en vereenvoudiging van wetgeving zal worden ingevuld, wordt nog verder uitgewerkt.

Labels:

ACM
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn