Samenvoeging toezichthouders

Bekijk video: Voorwoord

De jaren 2011 en 2012 staan in het teken van de bouw van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze nieuwe toezichthouder ontstaat per 1 januari 2013 door samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Consumentenautoriteit (CA) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (OPTA). ACM wil een slagvaardige toezichthouder zijn, die staat voor het laten werken van markten in het belang van de consument. Haar uitgangspunten zijn onder meer:

 • Meer zijn dan de som der delen
 • Probleemoplossend en flexibel werken
 • De dialoog aangaan
 • Effectiever toezicht houden, met minder kosten

De besluitvorming over interne onderwerpen ten aanzien van de vormgeving van de ACM-organisatie ligt in handen van een stuurgroep. Deze bestaat uit Chris Fonteijn (bestuursvoorzitter NMa, collegevoorzitter OPTA en beoogd bestuursvoorzitter ACM), Henk Don (bestuurslid NMa), Bernadette van Buchem (directeur CA) en Mark de Jong (plaatsvervangend collegevoorzitter OPTA).

In december 2011 heeft de stuurgroep het eerste concept van een deel van het voorgenomen organisatiebesluit voor de ACM aangeboden aan het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie. In dit besluit is onder meer het organisatieontwerp opgenomen.
Om de nieuwe toezichthouder effectief te laten functioneren zijn wetsaanpassingen nodig.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (7)
 • Deel
  • LinkedIn