Tussenkomst NMa leidt tot betere netverklaringen

De NMa heeft met ProRail   ProRail Beheerder van het hoofdspoorweginfrastructuur (het gemengde net).  en Keyrail  KeyrailExploitant van de Betuweroute die in opdracht van ProRail het beheer voor de Betuweroute uitvoert  constructieve afspraken gemaakt over verbetering van de netverklaring  NetverklaringProspectus met alle informatie over toegang en het gebruik van de spoorweginfrastructuur die spoorwegondernemingen nodig hebben. De netverklaring bevat informatie over de infrastructuur, capaciteitsverdeling, gebruiksvergoeding en diensten die ProRail aanbiedt.  . De netverklaring bevat alle informatie voor vervoerders om toegang te krijgen tot het spoor en over het gebruik ervan. ProRail is de spoorwegbeheerder van het Nederlandse spoor en Keyrail is verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van de Betuweroute  BetuwerouteSpoorweg voor goederenvervoer tussen de Maasvlakte, Kijfhoek en Zevenaar  .

In de netverklaring is onder meer verbeterde informatie opgenomen over de beschikbaarheid en gebruiksvoorwaarden van de tankinstallaties. Ook maken ProRail en Keyrail de tarieven en voorwaarden voor de levering van gasolie en tractiestroom inzichtelijker. Over de informatie omtrent de levering van tractiestroom maakt ProRail afspraken met Vivens, de inkoopcoöperatie van energie voor vervoerders op het gemengde net (over het gemengde net vindt zowel personen- als goederenvervoer plaats). Keyrail doet hetzelfde met inkoopcoöperatie CIEBR.

NMa geeft duidelijkheid over levering tractiestroom

Essent/RWE stelt tractiestroom beschikbaar aan alle spoorwegondernemingen onder dezelfde voorwaarden als aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS). Dit heeft Essent/RWE op verzoek van de NMa bevestigd. Tractiestroom is elektriciteit bestemd voor elektrische locomotieven. Aanleiding voor het verzoek aan Essent/RWE is dat Vivens, de organisatie verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop van tractie-energie voor alle spoorvervoerders, die rol in de praktijk nog niet vervult. Dit bleek uit onderzoek naar de naleving van een zienswijze over Vivens door de NMa.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn