Tarieven voor transport- en systeemdiensten TenneT voor 2012 blijven stabiel

De tarieven voor de transportdiensten  TransportdienstenHet transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door gebruik te maken van het net. Hieronder wordt mede verstaan het oplossen van transportbeperkingen, het compenseren van netverliezen en het instandhouden van de spannings- en blindvermogenshuishouding.  van landelijk elektriciteitsnetbeheerder  ElektriciteitsnetbeheerderEen vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Wet is aangewezen voor het beheer van een of meer netten.   TenneT blijven voor 2012 stabiel, zo blijkt uit de tarievenbesluiten van de NMa. Vooral door de verwachte groei van het transportvolume stijgen de inkomsten voor de transporttarieven van TenneT met ongeveer 8 procent. In de transporttarieven wordt een vergoeding gegeven voor drie aanmerkelijke investeringen. Ook is hierin een inflatiecorrectie van 2,6 procent opgenomen.

De inkomsten voor de systeemdiensten  SysteemdienstenDe diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen.  van TenneT stijgen met 2,1 procent. Eén ander is het gevolg van het eerder vastgestelde methodebesluit   Methodebesluit Op basis van de Elektriciteitswet 1998 legt de NMa de methode van tariefregulering voor de wettelijke taken van de regionale netbeheerders elektriciteit vast in de zogenoemde methodebesluiten. Een methodebesluit bepaalt hoe de NMa de zogenaamde doelmatigheidskorting (ook wel x-factor genoemd in de Elektriciteitswet 1998) voor een regionale netbeheerder elektriciteit vaststelt.  voor de vijfde reguleringsperiode en het herziene methodebesluit voor de vierde reguleringsperiode. Voor de vierde reguleringsperiode is ook een nieuw x-factorbesluit  X-factorbesluitHet x-factorbesluit bepaalt de korting die de regionale netbeheerder moet toepassen op de tarieven die hij berekent op basis van de methodebesluiten. Hiermee wordt de regionale netbeheerder gedwongen doelmatiger te werken.  genomen. De x-factor voor TenneT is vastgesteld op 1,3. De x-factor drukt uit wat de materiële impact is van het herziene methodebesluit. Het geeft aan hoe TenneT van begininkomsten  BegininkomstenDe beginkomsten zijn de de totale inkomsten die via toepassing van de x-factor, q-factor en de rekenvolumina tot stand zijn gekomen.   naar eindinkomsten   Eindinkomsten De eindinkomsten zijn de inkomsten die resulteren nadat in de drie jaren van de reguleringsperiode de x-factor is toegepast  toegroeit. De effecten van dit x-factorbesluit hebben niet alleen betrekking op de vierde reguleringsperiode (2008-2010), maar sijpelen ook nog door in de vijfde periode (2011-2013). In totaal mag TenneT daardoor over de periode 2008-2013 (zes jaar) aanvullend ongeveer EUR 135 miljoen verrekenen in de toekomstige tarieven als gevolg van het nieuwe methodebesluit en x-factorbesluit.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn