“Stel specifieke eisen aan concessieverlening hoofdrailnet”

Naar aanleiding van de publicatie van de Marktscan Personenvervoer roept de NMa de Minister van Infrastructuur en Milieu op om scherp te onderhandelen met partijen over de komende concessieverlening  ConcessieverleningVerlening van een exclusief recht om het openbaar vervoer aan te bieden in een bepaald gebied en voor een bepaalde periode.  van het hoofdrailnet. In de Marktscan kijkt de NMa vanuit een economisch perspectief naar de spoormarkt voor personenvervoer.

De huidige concessie voor het hoofdrailnet is in handen van NS en loopt tot 31 december 2014. Momenteel bereidt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe concessieverlening voor en heeft hierover een concept beleidsvoornemen gepubliceerd. De NMa spreekt geen voorkeur uit voor onderhands gunnen of openbaar aanbesteden, maar wijst erop dat de gekozen optie zorgvuldig moet worden uitgewerkt. Dat betekent dat de prestaties van de spoorvervoerders specifieker en concreter omschreven moeten worden in de nieuwe concessie. Ook zou een onafhankelijke instantie de vervoersprestatie voortaan moeten meten. Hoe vervoerders presteren kan transparanter door vaker en op meer detailniveau te publiceren over kwaliteit van de dienstverlening.

Verder vindt de NMa het belangrijk dat de positie van de regionale vervoerders ten opzichte van de NS wordt verduidelijkt en verbeterd. De NS en de overige vervoerders op het spoor hebben een afhankelijke relatie. De regionale vervoerders zijn namelijk op diverse punten afhankelijk van NS als enige leverancier. Daarom wil de NMa onderzoeken of bepaalde producten en diensten gereguleerd moeten worden die regionale vervoerders nu min of meer gedwongen bij NS moeten af te nemen. Te denken valt aan reisinformatie, vervoerbewijzen en kaartautomaten.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn