OCCR opereert binnen grenzen Spoorwegwet

De NMa heeft geen overtreding van de Spoorwegwet vastgesteld door ProRail   ProRail Beheerder van het hoofdspoorweginfrastructuur (het gemengde net).  in de wijze waarop het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) functioneert. Alle spoorvervoerders moeten op dezelfde manier behandeld worden. De NMa heeft geen aanwijzingen gevonden dat er binnen het samenwerkingsverband OCCR ‘gediscrimineerd’ wordt.

In het OCCR werken de spoorbeheerder ProRail en de spoorwegondernemingen samen om verstoringen en calamiteiten op het spoor snel en efficiënt op te lossen. Daar zijn de reizigers en goederenverladers bij gebaat. Directe aanleiding voor het OCCR was een grote computerstoring in april 2005 op de treindienstleiderspost in Utrecht; hierdoor was een hele dag geen treinverkeer mogelijk in Nederland. Door de samenwerking in het OCCR zou de indruk kunnen ontstaan dat de aangebrachte scheiding tussen spoorbeheer en spoorverkeer teruggedraaid wordt.

Het NMa-onderzoek ging over de vraag in hoeverre de huidige opzet en inrichting van het OCCR de scheiding tussen beheer en verkeer, en daarmee ook de gelijke behandeling van spoorwegondernemingen, in gevaar brengt. De scheiding is één van de belangrijkste bouwstenen in het ordeningsmodel  Het ordeningsmodelHet ordeningsmodel is de structuur waarlangs de huidige spoormarkt is opgebouwd. De structuur is gebaseerd op Europese ontwikkelingen zoals het openen van de markt voor goederenvervoer en internationaal personenvervoer. Een belangrijke bouwsteen van het ordeningsmodel is de scheiding tussen beheer en vervoer.  dat met de Spoorwegwet is ingevoerd in Nederland. In juni 2010 gaf de NMa aan geen bezwaren te zien in het samenwerkingsverband, maar om te voorkomen dat het gelijke speelveld voor spoorwegondernemingen wordt verstoord, formuleerde de toezichthouder vier voorwaarden aan de samenwerking in het OCCR (Deze voorwaarden stonden centraal in het onderzoek naar het OCCR.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn