NMa bekrachtigt nieuw balanceringsregime voor de gassector

Alle marktpartijen zijn medeverantwoordelijk voor het handhaven van de balans van het gasnet, en dus voor een veilig en doelmatig gastransport. Nieuwe voorwaarden beogen de verhandelbaarheid van gas te verbeteren. De NMa is akkoord gegaan met wijzigingen in de voorwaarden die de gezamenlijke netbeheerders hanteren voor het nieuwe balanceringsregime  Het nieuwe balanceringsregimeOnder het nieuwe balanceringsregime is iedere marktpartij primair zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid gas die hij onttrekt aan of invoedt in het gastransportnet van GTS. Daarmee zijn de marktpartijen ook medeverantwoordelijk voor het handhaven van de balans van het net. Als er toch een onbalans ontstaat, moet de landelijke netbeheerder GTS gas bijkopen of verkopen. De marktpartij die de onbalans veroorzaakt, betaalt voor de kosten van het gas dat nodig is om de onbalans weg te nemen; de partij die helpt de onbalans weg te nemen krijgt een voordeel.  en het nieuwe marktmodel in de gassector  Nieuwe marktmodel in de gassectorHet nieuwe marktmodel maakt het mogelijk dat afnemers (grootverbruikers) hun gas standaard krijgen overgedragen op de handelsplaats TTF waar zij vervolgens oveschotten en tekorten gemakkelijker kunnen uitwisselen. De marktpartijen zijn verantwoordelijk geworden voor hun gas-programma en hebben ook meer mogelijkheden hun programma in evenwicht te houden en een dreigende onbalans te voorkomen via het nieuwe balanceringsregime.  .

Een marktgebaseerd balanceringsregime

De marktpartij die onbalans op het gasnet veroorzaakt, betaalt voor de kosten van het gas dat nodig is om de onbalans weg te nemen; de partij die helpt de onbalans weg te nemen krijgt een voordeel. Dat leidt tot een efficiënter systeem van balancering. Tot voor kort konden afnemers hun gas niet afnemen op een handelsplaats. Nu is het voor hen gemakkelijker te kiezen waar zij hun gas afnemen. Doordat zij nu gemakkelijker toegang hebben tot de handelsplaats, kunnen zij het gas dat ze niet zelf nodig hebben, doorverkopen. Het transportnet  TransportnetEén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer.  moet in balans zijn om het gas veilig en doelmatig te laten transporteren. 'In balans' wil zeggen dat het net op de juiste druk blijft en dat er per saldo niet meer gas aan het net wordt onttrokken dan wordt ingevoed.

Labels:

Regulering, Gas

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn