NMa beboet energieleveranciers Greenchoice en energie:direct

Eindafrekeningen

Energieleverancier Greenchoice heeft jarenlang te laat of helemaal geen eindafrekeningen verstuurd aan consumenten die hun leveringsovereenkomst  LeveringsovereenkomstEen schriftelijk vastgelegde afspraak tussen afnemer en leverancier van elektriciteit en/of gas  hebben beëindigd. Het gaat in de meeste gevallen om consumenten die geld terug moesten krijgen. De NMa heeft Greenchoice hiervoor beboet met EUR 7,2 miljoen. Alle benadeelde consumenten hebben alsnog hun eindafrekening ontvangen en hebben hun geld teruggekregen. Greenchoice neemt in overleg met de NMa maatregelen om herhaling te voorkomen.

Gebleken is dat Greenchoice in de periode maart 2005 tot maart 2011 ruim 20% van de eindafrekeningen niet op tijd heeft verstuurd. Ruim de helft van de eindafrekeningen in deze groep werd helemaal niet verzonden. Aan het licht is gekomen dat Greenchoice deze eindafrekeningen in haar administratie wel opmaakte, maar niet verstuurde. Deze klanten wisten hierdoor niet dat ze nog recht op geld hadden. De klanten die vroegen om hun eindafrekening, kregen die wel alsnog toegestuurd. In totaal werd er ongeveer 8,6 miljoen euro niet uitgekeerd aan klanten in de onderzoeksperiode. De huidige directieleden nemen hun verantwoordelijkheid en treden terug. Bovendien zet Greenchoice stappen om de organisatie zó in te richten dat de kans op nieuwe overtredingen wordt geminimaliseerd, waaronder het opzetten van een complianceprogramma  ComplianceprogrammaEen programma dat er voor zorg draagt dat de betreffende partij zich houdt - of gaat houden - aan wet- en regelgeving.  .

De NMa hecht er erg aan dat consumenten op tijd een juiste eindafrekening ontvangen. Foutloze administratieve processen vormen een voorwaarde  Voorwaardevoorafgaande beperking voor het verlenen van toestemming  voor het snel en eenvoudig kunnen switchen van leverancier. Gemakkelijk overstappen leidt tot prikkels voor de concurrentie tussen leveranciers, waardoor de marktwerking in de energiesector wordt bevorderd.

Colportagepraktijken

De NMa heeft Greenchoice en energie:direct beboet vanwege de manier waarop zij begin 2010 deur-aan-deur hebben geprobeerd nieuwe klanten te werven. Greenchoice krijgt een boete van ruim EUR 2 miljoen, energie:direct van ruim EUR 1 miljoen. In de boetebedragen is rekening gehouden met het feit dat beide bedrijven de nodige maatregelen hebben getroffen om herhaling van overtredingen te voorkomen.

Veel benaderde consumenten begrepen niet dat zij aangesproken werden voor een overstap van energieleverancier. Op basis van het verhaal van de colporteur verkeerden ze in de veronderstelling dat zij bijvoorbeeld tekenden voor een korting van hun huidige leverancier of voor het ontvangen van een informatiepakket. Colportage  ColportageVerkoop van diensten of produkten aan huis  is op zich een prima manier om nieuwe klanten te werven. Wel is het daarbij essentieel dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Consumenten moeten vertrouwen kunnen hebben in de aanbiedingen die ze van energiebedrijven ontvangen.

In januari 2010 besteedde het VARA-programma Kassa uitgebreid aandacht aan de colportagepraktijken van energiebedrijven. In dezelfde periode openden de NMa en de Consumentenautoriteit een digitaal meldpunt colportage, omdat zij diverse signalen ontvingen over mogelijke misstanden bij colportagepraktijken van energiebedrijven. Deze signalen zijn aanleiding geweest voor onderzoeken door de NMa en de Consumentenautoriteit.

Zie ook

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn