Marktkoppeling in Centraal West en Noord-Europese regio’s een feit

Groot-Britannië

De NMa en de Britse toezichthouder Ofgem hebben de veilingregels  VeilingregelsRegels die van toepassing zijn op een veiling  goedgekeurd van de BritNed-kabel die Groot-Brittanië verbindt met Nederland. Nu de veilingregels zijn goedgekeurd kan BritNed de kabel in bedrijf nemen. De capaciteit van de BritNed-kabel komt op de markt door verschillende typen veilingen. Zo kan capaciteit voor één jaar, één maand, voor de volgende dag of op de dag van transport zelf worden verhandeld.

België

Op de grensverbindingen tussen Nederland en België kan intradagelijkse elektriciteitshandel  Intradagelijkse elektriciteitshandelHandel in elektriciteit op de dag zelf   plaatsvinden via de beurs APX-Endex. De NMa heeft de benodigde regels voor deze marktintegratie goedgekeurd.

Noorwegen

De NMa heeft ook handel in elektriciteit op de dag zelf tussen Noorwegen en Nederland mogelijk gemaakt. Dit besluit van de NMa biedt de Nederlandse netbeheerder TenneT en de Noorse netbeheerder StatNett de mogelijkheid samen met de beurzen APX en NordPool Spot de markten verder te integreren. Intradagelijkse marktintegratie is goed voor de elektriciteitsmarkt, omdat het voor kopers minder risicovol is als zij in één keer zowel de elektriciteit als de transportcapaciteit  TransportcapaciteitDe hoeveelheid elektriciteit of gas die per tijdseenheid over een bepaald deel van het transportnet kan worden getransporteerd  kopen.

Door de zogeheten NorNedkabel is uiteindelijk een marktkoppeling  MarktkoppelingMethode die zorgt voor een optimale benutting van grensoverschrijdende transportcapaciteit waardoor de prijs voor het product in de gekoppelde markten aan beide zijden van de grens gelijk is zolang er nog capaciteit beschikbaar is om de commidity te transporteren.  ontstaan voor alle Nederlandse grensverbindingen. De capaciteit van de NorNedkabel is aan de gekoppelde elektriciteitsmarkten in de Centraal West en Noord-Europese regio’s toegevoegd. De NorNedkabel is een 500 kilometer lange onderzeese kabel tussen Eemshaven in Groningen en Feda in Noorwegen. De kabel transporteert elektriciteit vanuit Noorwegen naar Nederland of vice versa.

De marktkoppeling leidt tot meer concurrentie, stabielere prijzen voor elektriciteit in Nederland en tot aanzienlijke maatschappelijke baten voor de Nederlandse economie. De verwachting is dat deze uitbreiding van de marktkoppeling voor Nederland EUR 4,5 miljoen per jaar oplevert. Bij deze berekening wordt nog geen rekening gehouden met de verbeterde mededinging tussen Europese energiebedrijven in een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn