GTS moet 400 miljoen euro terugbetalen aan afnemers

De beheerder van het landelijke gastransportnet  GastransportnetNiet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee noodzakelijkerwijs met dat transport verbonden diensten worden verricht, met uitzondering van de leidingen, hulpmiddelen en installaties van een afnemer die gelegen zijn binnen een terrein dat eigendom is van deze afnemer en die uitsluitend dienen voor het transport van gas voor eigen verbruik door die afnemer of voor verbruik door anderen die op dat terrein zijn gevestigd.  , Gas Transport Services B.V. (GTS) moet EUR 400 miljoen te veel ontvangen inkomsten terugbetalen aan zijn netgebruikers via een korting op de toekomstige gastransporttarieven. Dit is het resultaat van de methodebesluiten voor de periodes 2006-2009 en 2010-2013 die de NMa heeft vastgesteld. Het verschil tussen de tarieven die in 2006 tot en met 2011 hadden moeten gelden en de tarieven die in deze jaren daadwerkelijk hebben gegolden, leidt tot deze aanpassing in toekomstige tarieven. Dat de NMa deze methodebesluiten moet vaststellen, vloeit voort uit twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De NMa heeft uiteraard bekeken welke investeringen GTS al in voorbereiding heeft en hoe deze investeringen worden gefinancierd. GTS heeft met dit herziene reguleringskader   Reguleringskader De "spelregels" die gelden bij regulering. Het kader wordt in belangrijke mate bepaald door de wet- en regelgeving waarin de bevoegdheid tot reguleren aan de NMa is opgedragen.  voldoende ruimte om investeringen te doen in de infrastructuur om gasrotonde  GasrotondeAlgemene en door meerdere landen uitgesproken ambitie om als doorvoerland van gas een spilfunctie te bekleden in regionale gasstromen, waar positieve economische verwachtingen bijhoren over bijvoorbeeld leveringszekerheid en werkgelegenheid.  van Europa te worden, terwijl klanten, zoals grootverbruikers, handelaren en energiebedrijven en indirect ook consumenten, niet te veel betalen.

NMa stelt methodebesluit regulering flexibiliteitsdiensten GTS vast

De NMa heeft tevens bepaald dat GTS voor de periode van 2012 tot en met 2014 flexibiliteitsdiensten moet blijven aanbieden. De Gaswet stelt dat GTS dit als gereguleerde dienst moet aanbieden. Met het methodebesluit   Methodebesluit Op basis van de Elektriciteitswet 1998 legt de NMa de methode van tariefregulering voor de wettelijke taken van de regionale netbeheerders elektriciteit vast in de zogenoemde methodebesluiten. Een methodebesluit bepaalt hoe de NMa de zogenaamde doelmatigheidskorting (ook wel x-factor genoemd in de Elektriciteitswet 1998) voor een regionale netbeheerder elektriciteit vaststelt.  legt de NMa vast hoe het tarief tot stand komt dat GTS mag rekenen voor deze diensten. Flexibiliteitsdiensten stellen leveranciers van gas in staat om voorspelbare en onvoorspelbare schommelingen in de gasafname op te vangen.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn