Vervoer

Nederland streeft ernaar om vervoermarkten maximaal te laten bijdragen aan onze welvaart door ze zo veel mogelijk te laten functioneren als echte markten. De praktijk is anders. Het is op de luchtvaart- en de spoormarkt in Nederland niet mogelijk om tot een volledige vrije markt te komen. Deze twee markten hebben wat betreft het beheer van de infrastructuur te maken met partijen met een monopolie of een sterke machtspositie: Prorail   ProRail Beheerder van het hoofdspoorweginfrastructuur (het gemengde net).  en Keyrail  KeyrailExploitant van de Betuweroute die in opdracht van ProRail het beheer voor de Betuweroute uitvoert  voor het spoor en Schiphol voor de luchtvaart.

In de havens bij het zeetransport is er sprake van een monopolist: het Loodswezen. Ook kent Nederland regionale monopolisten binnen het openbare vervoer in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag: de gemeentelijke openbaarvervoerbedrijven.

Bij monopolisten bestaat het gevaar dat zij te veel oog hebben voor het eigen belang en te weinig prikkels krijgen om het belang van de afnemers optimaal te bedienen. Daarom is een onafhankelijke toezichthouder ingesteld om toezicht te houden op (delen) van de vervoermarkt.

Zaken in 2011

“Stel specifieke eisen aan concessieverlening hoofdrailnet”
Europese toezichthouders op het spoor gaan nauwer samenwerken
OCCR opereert binnen grenzen Spoorwegwet
Tussenkomst NMa leidt tot betere netverklaringen
NMa stelt loodsgeldtarieven voor 2012 vast: 1,55 % omlaag
Tarieven op Schiphol Oost onredelijk hoog

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn