Energie

De NMa reguleert en houdt toezicht op energiemarkten om deze zo effectief mogelijk te laten werken. De NMa wil dit realiseren door zich te richten op het (bijdragen aan het) creëren van condities waaronder de markt optimaal kan functioneren en de belangen van de consument voldoende tot hun recht (kunnen) komen.

Betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam

Concreet betekent dit dat de NMa streeft naar de totstandkoming van een geïntegreerde Europese markt waarin afnemers van energie altijd zijn verzekerd van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Belangrijk hierbij is dat afnemers daadwerkelijke keuzevrijheid  KeuzevrijheidDe vrijheid om te kiezen tussen verschillende producten of diensten.  krijgen, waar ze deze nog niet hebben, en over de juiste informatie beschikken om een weloverwogen keuze te maken.
Lees meer

In deze geïntegreerde Europese markt moet de prijs van energie door concurrentie tot stand komen. Er moeten beter werkende handelsplaatsen  HandelsplaatsenAlgemene term voor 'plaatsen waar gehandeld wordt'. Voor gas en elektriciteit zijn dit geen fysieke plekken, maar methoden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er wordt bilateraal gehandeld, maar ook via beurzen en brokers (OTC).  komen waarop steeds meer handelaren actief worden. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat de energiemarkt wordt ondersteund door betrouwbare netwerken met voldoende fysieke capaciteit  Fysieke capaciteitDe fysiek maximaal te transporteren eenheid commodity per tijdsinterval over leiding of een stelsel van leidingen  die efficiënt wordt benut.
Lees meer

Investeringen en innovatie

De beheerders van deze netwerken moeten een efficiënte bedrijfsvoering hebben en er moet ruimte zijn voor investeringen en innovatie. Als dit wordt bereikt zijn netbeheerders in staat om belangrijke ontwikkelingen in de markt en duurzame energie te ondersteunen.
Lees meer

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (29)
 • Deel
  • LinkedIn