Aanbevelingen evaluatie ZBO NMa

De NMa heeft gevolg gegeven aan de aanbevelingen uit een onderzoek naar haar doelmatigheid en doeltreffendheid. Het onderzoek werd in 2010 op basis van een wettelijke verplichting uitgevoerd in opdracht van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken. De conclusies van het onderzoek zijn als volgt:

De NMa is een lerende en innoverende organisatie. De NMa laat markten beter werken. De NMa zet belangrijke stappen om haar doelmatigheid verder te verbeteren. De NMa is in staat gebleken de voordelen van samenwerking met andere (toezichthoudende) instanties, zowel nationaal als internationaal, steeds beter te benutten. Het algemene mededingingstoezicht en de sectorspecifieke regulering hebben op evenwichtige en elkaar versterkende wijze aan deze resultaten bijgedragen.

Het onderzoeksrapport doet ook enkele aanbevelingen voor verdere verbetering. De NMa streeft naar meer transparantie en dialoog. De NMa blijft daarin aandacht geven aan de weging van “publieke belangen” vis-a-vis de mededingingsbelangen. Lees meer over transparantie en dialoog.

De ontwikkeling, het onderhoud en het delen van marktkennis van medewerkers van de NMa en (internationale) samenwerkingspartners staat hoog op de agenda. Lees meer over samenwerking.

De NMa zet in op verdere verkorting van de interne “doorlooptijden”. Lees meer over doorlooptijden.

De outcomecijfers worden voortaan op verzoek van de NMa getoetst door het Centraal Planbureau (CPB). Lees meer over de outcome van de NMa.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (18)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (18)
 • Deel
  • LinkedIn