Zorg

Citaat NMa-Agenda 2010-2011:

“De NMa verwacht dat de thuiszorgsector belangrijke stappen voorwaarts zal maken om te voldoen aan de mededingingsregels. In meerdere sectoren werken zorgverleners samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het aantal samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen neemt toe. De NMa onderschrijft het belang daarvan en ziet erop toe dat de mogelijkheden van de consument om voor kwaliteit te kiezen niet worden bedreigd door mededingingsbeperkingen.”

Toename concurrentiebewustzijn in thuiszorg

De NMa ziet een positieve trend waarbij steeds meer thuiszorgondernemingen zich bewust zijn van concurrentie en de regels die daarbij gelden. Dat is de conclusie uit onder meer gesprekken met Raden van Toezicht van thuiszorginstellingen. Naast constructieve gesprekken met thuiszorginstellingen, heeft de NMa in 2011 ook een aantal zaken uit het verleden afgerond.

Toezeggingen

Vier thuiszorginstellingen uit Midden-Brabant die onderwerp van onderzoek waren, hebben toegezegd hun gedrag aan te passen, zodat het risico wordt verkleind dat de concurrentie beperkt wordt. Via de toezeggingen zijn de mogelijke concurrentieproblemen op een snelle en efficiënte wijze weggenomen en kan het onderzoek op een doelmatige manier worden afgerond.

Boetes

De NMa beboet Stichting Careyn Zuwe Aveant en Stichting Vierstroom voor EUR 1.343.000 en EUR 3 miljoen wegens marktverdeling  MarktverdelingHet verdelen van de markt of een bepaald gebied tussen verschillende ondernemingen.  . De ontvlechting van een samenwerkingsverband (Caraat) mondde uit in een marktverdelingsafspraak  MarktverdelingsafspraakEen afspraak de de markt, bijvoorbeeld klanten of een gebied te verdelen met de concurrent  , een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Deze non-concurrentieafspraak leidde ertoe dat Careyn, als een mogelijke nieuwkomer op de markt voor AWBZ-zorg in Midden-Holland, niet langer een dreiging was voor Stichting Vierstroom.

Verzekeraar aan zet bij specialisatie ziekenhuiszorg

De NMa ziet een duidelijke regierol voor de verzekeraar weggelegd om door middel van selectieve contractering de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewenste specialisatie en concentratie van zorg te realiseren.Als ziekenhuizen individueel niet meer in staat zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen, heeft de verzekeraar de verantwoordelijkheid om te bepalen waar hij zorg wel en niet inkoopt. Deze rol past bij de rol die de verzekeraar heeft gekregen in de Zorgverzekeringswet en de zorgplicht om voldoende kwalitatief goede zorg te leveren. Als er samenwerkingsafspraken nodig zijn dan moeten die aantoonbare kwaliteits- of efficiëntievoordelen opleveren en noodzakelijk zijn om de beoogde doelen te realiseren. Ook moeten er voldoende alternatieve bereisbare andere ziekenhuizen overblijven. De voordelen moeten dus opwegen tegen de nadelen van bijvoorbeeld minder keuzevrijheid  KeuzevrijheidDe vrijheid om te kiezen tussen verschillende producten of diensten.  voor patiënten. Met betrekking tot gezamenlijke inkoop door zorgverzekeraars heeft de NMa een informatiekaart opgesteld die de spelregels op dit punt verduidelijkt.

Fusie Veluwse zorginstellingen tegengehouden

De NMa houdt een voorgenomen fusie tegen tussen Zorggroep Noordwest-Veluwe en Het Baken. Volgens de NMa beperkt de fusie de keuzemogelijkheden voor cliënten op het gebied van verpleeghuiszorg omdat de belangrijkste concurrent voor beide instellingen op de regionale markt wegvalt. Aangezien potentiële bewoners van verpleeghuizen in veel gevallen kiezen voor een verpleeghuis in de directe omgeving, blijft er na de fusie in de regio maar één zorginstelling over waar potentiële cliënten terecht kunnen. De NMa wil voorkomen dat de nieuw te vormen zorginstelling onvoldoende gestimuleerd wordt om zich positief te onderscheiden op bijvoorbeeld de vernieuwing en verbetering van zorg.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Deel
  • LinkedIn