Toezicht in ontwikkeling op vervoermarkten

Citaat NMa-Agenda 2010-2011:

“Het toezicht op de vervoermarkten is nog jong en in ontwikkeling. De NMa richt zich vooral op het ondersteunen van de wetgever in het verder vormgeven van effectieve wetgeving en toezicht. Ook besteedt de NMa speciale aandacht aan de (internationale) spoormarkt. Het ontstaan van corridors – internationale treintrajecten – voor ongestoord goederenvervoer is voor de Nederlandse economie bijvoorbeeld van groot belang. Dit is niet mogelijk zonder verdergaande samenwerking tussen de toezichthouders in de verschillende landen. Het loodswezen is een ander belangrijk terrein van toezicht in ontwikkeling, waarbij veel tijd wordt gestoken in toekomstbestendige tariefregulering voor het loodswezen.”

Specifieke eisen aan concessieverlening hoofdrailnet van belang

Naar aanleiding van de publicatie van de Marktscan Personenvervoer roept de NMa de Minister van Infrastructuur en Milieu op om scherp te onderhandelen met partijen over de komende concessieverlening  ConcessieverleningVerlening van een exclusief recht om het openbaar vervoer aan te bieden in een bepaald gebied en voor een bepaalde periode.  van het hoofdrailnet. In de Marktscan kijkt de NMa vanuit een economisch perspectief naar de spoormarkt voor personenvervoer. De huidige concessie voor het hoofdrailnet is in handen van de NS en loopt tot 1 januari 2015. Momenteel bereidt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe concessieverlening voor.

Europese toezichthouders op het spoor gaan nauwer samenwerken

Zestien onafhankelijke Europese toezichthouders op het spoor, waaronder de NMa, richten de IRG-Rail op, de Independent Regulators Group. De IRG-Rail kan helpen de technische en administratieve barrières bij het kruisen van een grens te slechten. Vervoerders moeten ongehinderd door kunnen rijden en niet bij elke grens te maken krijgen met technische en administratieve belemmeringen. Naarmate de Rotterdamse haven bijvoorbeeld groeit en de tweede Maasvlakte in gebruik genomen wordt, neemt het belang van goede grensloze spoorverbindingen toe.

Loodsgeldtarieven voor 2012 gaan 1,55 % omlaag

De loodsgeldtarieven   Loodsgeldtarieven De tarieven die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van de diensten van een registerloods.  zijn lager dan de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) heeft voorgesteld. De NMa moet afwijken van het tariefvoorstel als blijkt dat het niet voldoet aan de eisen die de Loodsenwet  LoodsenwetDe wet van 7 juli 1988 waarmee regels zijn gesteld over de de wijze waarop loodsen hun werkzaamheden verrichten en hoe zij zich organiseren. Onderdeel van de Loodsenwet is de Wet markttoezicht registerloodsen waarmee de tariefregulering aan de NMa is opgedragen.  daaraan stelt. De NMa is van oordeel dat de NLc het aantal beschikbaarheidsuren  BeschikbaarheidsurenDe uren dat eeen registerloods thuis beschikbaar (oproepbaar) is in afwachting van zijn inzet voor een te loodsen schip  voor 2012 niet op juiste wijze heeft bepaald.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Deel
  • LinkedIn