Toegankelijke en bruikbare informatie voor energieconsumenten

Citaat NMa-Agenda 2010-2011:

“De wijze waarop klanten worden behandeld, heeft grote aandacht, omdat dit het fundament vormt voor het vertrouwen in de energiemarkt bij zowel de consument als de politiek. Voor een goed werkende markt is bovendien van belang dat consumenten toegang hebben tot overzichtelijke informatie die hun in staat stelt gefundeerde keuzes te maken. De NMa zorgt er in de periode 2010 –2011 voor dat de informatievoorziening toegankelijker en beter wordt. De NMa werkt op dit vlak nauw samen met de Consumentenautoriteit (CA), die onder meer toezicht houdt op eerlijke en betrouwbare werving van klanten.”

NMa besluit tot verdere verbetering van energienota's voor consumenten

De kwaliteit van energienota’s door energiebedrijven kan verder verbeteren. Leveranciers worden bijvoorbeeld verplicht om meetstanden op te vragen en te controleren. Ook zullen leveranciers zelf opnieuw contact moeten opnemen met consumenten als meetstanden niet volledig betrouwbaar lijken. De NMa houdt toezicht op deze werkwijze als energiebedrijven de aangepaste bepalingen uit de informatiecode  InformatiecodeDe Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het vastleggen en uitwisselen van informatie tussen de marktpartijen onderling.  niet goed nakomen.

NMa beboet energieleveranciers Greenchoice en energie:direct.nl

Energieleverancier Greenchoice heeft jarenlang te laat of helemaal geen eindafrekeningen verstuurd aan consumenten die hun leveringsovereenkomst  LeveringsovereenkomstEen schriftelijk vastgelegde afspraak tussen afnemer en leverancier van elektriciteit en/of gas  hebben beëindigd. Het gaat in de meeste gevallen om consumenten die geld terug moesten krijgen. De NMa beboet Greenchoice hiervoor met EUR 7,2 miljoen. Alle benadeelde consumenten hebben alsnog hun eindafrekening ontvangen en hebben hun geld teruggekregen. Greenchoice neemt in overleg met de NMa maatregelen om herhaling te voorkomen.

De NMa beboet Greenchoice en energie:direct vanwege de manier waarop zij begin 2010 deur-aan-deur hebben geprobeerd nieuwe klanten te werven. Signalen bij een speciaal digitaal meldpunt voor colportage  ColportageVerkoop van diensten of produkten aan huis  waren aanleiding voor onderzoeken door de NMa en de Consumentenautoriteit (CA). Veel benaderde consumenten gingen onbewust akkoord met een overstap naar een andere energieleverancier. Consumenten moeten vertrouwen kunnen hebben in de aanbiedingen die ze van energiebedrijven ontvangen. Greenchoice krijgt een boete van ruim EUR 2 miljoen, energie:direct van ruim EUR 1 miljoen. In de boetebedragen is rekening gehouden met het feit dat beide bedrijven de nodige maatregelen hebben getroffen om herhaling van overtredingen te voorkomen.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)
 • Deel
  • LinkedIn