Zorg

De zorgsector kent veel verschillende soorten aanbieders. Van aanbieders van AWBZ-zorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, huisartsen, fysiotherapeuten en medisch specialisten tot farmaceuten   Farmaceuten Ondernemingen in de farmaceutische sector  en leveranciers van hulpmiddelen. Daarnaast spelen zorgverzekeraars een belangrijke rol in de zorg. Zij hebben een regierol bij het komen tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De NMa heeft de afgelopen jaren in de zorgsector veel voorlichting gegeven. Sinds een aantal jaren koppelt de NMa voorlichting steeds meer aan handhaving van de regels, zoals het kartelverbod. Daarnaast voorkomt de NMa met het fusietoezicht dat de mededinging op de verschillende zorgmarkten als gevolg van een fusie wordt belemmerd, doordat bijvoorbeeld economische machtsposities ontstaan.

Zaken in 2011

Ongeoorloofde vestigingsadviezen door LHV
Toename concurrentiebewustzijn in thuiszorg
Verzekeraar aan zet bij specialisatie ziekenhuiszorg
NMa houdt fusie Veluwse zorginstellingen tegen
NMa keurt fusie Achmea – De Friesland goed
GGZ-instellingen trekken fusieaanvragen in
NMa staat samengaan Friese ziekenhuizen toe
NMa keurt overname Thuiszorg Groningen door TSN goed onder voorwaarden
Besluit NMa leidt tot afbreken fusiebesprekingen revalidatiecentra

Labels:

Mededinging, Zorg

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn