NMa handhaaft eis en boete voor Wegener

In 2000 nam Koninklijke Wegener NV (Wegener), uitgever van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), VNU Dagbladen over. Zo verwierf de uitgever ook BN/De Stem. De NMa verbond aan de goedkeuring van de overname een voorschrift  Voorschriftaanwijzing waaraan men zich moet houden  zodat de consument geen negatieve gevolgen zou ondervinden van het ontstaan van een machtspositie in Zeeuws-Vlaanderen. Wegener werd verplicht de onafhankelijkheid van de betrokken edities van de titels PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen na de overname in stand houden. Ook moest Wegener van beide titels een editie blijven verspreiden in Zeeuws-Vlaanderen.

De NMa heeft geconstateerd dat Wegener het voorschrift sinds 1 januari 2002 niet naleeft. Daarom heeft de NMa in 2010 boetes opgelegd aan Wegener en vijf leidinggevenden. Bovendien heeft de NMa een last onder dwangsom   Last onder dwangsom houdt een verplichting in iets te doen (of juist niet) op straffe van een geldelijke boete  opgelegd die inhoudt dat Wegener binnen één jaar alsnog moet voldoen aan het voorschrift.

De NMa heeft in 2011 de bezwaren van het uitgeverijconcern en de beboete personen tegen het sanctiebesluit ongegrond verklaard. Dit betekent dat de boete gehandhaafd blijft en Wegener het voorschrift moet uitvoeren op last van een dwangsom van EUR 1 miljoen per kwartaal tot een maximum van EUR 20 miljoen. De NMa is van mening dat het voorschrift duidelijk is. Daarom kan er geen misverstand bestaan dat de onderlinge onafhankelijkheid van PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd moest worden. Hierdoor was het dus ook niet toegestaan de (regio)redacties van deze twee concurrerende dagbladen samen te voegen en een gezamenlijk commercieel beleid te laten voeren. De NMa ziet daarom geen aanleiding de boetes te matigen.

Wegener heeft – in een afzondelijke procedure- gevraagd om het voorschrift op te heffen. De NMa wijzigt of herziet slechts in uitzonderlijke gevallen voorschriften die verbonden zijn aan een fusiebesluit. Wegener heeft de NMa er niet van overtuigd dat de marktomstandigheden in Zeeuws-Vlaanderen sinds 2000 dusdanig zijn gewijzigd dat het voorschrift niet meer nodig is. Ook heeft Wegener onvoldoende aangetoond dat het in stand houden van beide titels onredelijk is. De destijds door Wegener hiervoor aangeboden oplossing zorgt er onder meer voor dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een keuze blijven houden tussen de twee dagbladtitels. Ook worden mogelijke prijsverhogingen en verschraling van het lezersaanbod tegengegaan.

Wegener heeft tegen beide besluiten van de NMa beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. In afwachting van de uitkomst van deze beroepsprocedures heeft Wegener een pakket maatregelen aangekondigd voor de edities van PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen.

De vijf belangrijkste maatregelen die Wegener neemt, zijn:

 • PZC en BN/De Stem krijgen ieder in Zeeuws-Vlaanderen twee editie-specifieke verslaggevers, die onderling geen kopij uitwisselen. Daarnaast is er een gezamenlijke kernredactie voor beide edities. BN/De Stem krijgt voor de editie in Zeeuws-Vlaanderen een eigen eindredacteur.
 • De personele unie tussen de directies van PZC en BN/De Stem wordt opgeheven. Er komen twee directeuren die, binnen de grenzen van het centrale beleid van Wegener, individueel de dagelijkse leiding hebben van de uitgeverijen PZC resp. BN/De Stem en het gezamenlijke facilitaire bedrijf separate instructies geven.
 • De personele unie tussen de Raden van Commissarissen van PZC en BN/De Stem wordt opgeheven. Ook zullen de Raden van Commissarissen niet langer gezamenlijk vergaderen.
 • Er worden via de Kamer van Koophandel twee nieuwe externe, onafhankelijke, Commissarissen aangezocht voor PZC resp. BN/De Stem.
 • Wegener informeert de NMa periodiek over de gang van zaken.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn