Marges hypotheekmarkt hangen samen met concurrentiedruk

De marges op hypotheken  Marges op hypothekenHet verschil tussen de door de consument betaalde hypotheekrente en de kosten van de finaciele instelling om de hypotheek te verstrekken  in Nederland bevonden zich begin 2011 op een vergelijkbaar niveau als voor de kredietcrisis. Deze margedaling ging samen met een toename van de concurrentie. Dit is één van de conclusies van de NMa in haar sectorstudie van de hypotheekmarkt. Gerichte studie naar mogelijke onderlinge afstemming heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor prijsafspraken tussen hypotheekverstrekkers of andere overtredingen van de Mededingingswet.

Uit de sectorstudie blijkt dat de margedaling samenging met een toename van de marktaandelen van enkele buitenlandse banken en verzekeraars ten koste van de grote Nederlandse banken. Hieruit blijkt dat de uitdagers belangrijk zijn voor een goed functionerende hypotheekmarkt. Consumenten spelen ook een belangrijke rol bij het versterken van de concurrentie door meerdere hypotheekverstrekkers met elkaar te vergelijken en hierbij ook andere aanbieders dan de grote Nederlandse banken te betrekken.

Uit de sectorstudie blijkt dat verschillende hypotheekverstrekkers consumenten op een laat moment informeren over het aflopen van de rentevaste periode  Rentevaste periodePeriode waarin de financieringsrente niet kan stijgen of dalen  . Hierdoor hebben consumenten minder tijd om offertes op te vragen bij andere aanbieders en kunnen zij minder goed onderhandelen over een nieuwe hypotheekrente. De NMa roept daarom alle hypotheekverstrekkers op hun klanten ruim van te voren te informeren over het aflopen van de rentevaste periode. De Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onderschrijven de aanbevelingen van de NMa. De Minister van Financiën heeft aangekondigd maatregelen te willen nemen om de positie van de consument te versterken.

Na de publicatie van de sectorstudie heeft een grote buitenlandse concurrent, BNP Paribas, bekend gemaakt vanaf 2012 te stoppen met het aanbieden van nieuwe hypotheken. Deze ontwikkeling zou de concurrentie tussen hypotheekverstrekkers kunnen beïnvloeden. Zoals in de sectorstudie wordt aangekondigd, blijft de NMa de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt de komende jaren monitoren.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn