Duurzaamheid

De NMa staat positief tegenover de plannen van de Nederlandse garnalenvisserij om invulling te geven aan de verduurzaming van de garnalenvangst. Het merendeel van de plannen van Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond en de GPO Garnaal om te komen tot een duurzame garnalenvisserij leveren geen risico’s op voor de concurrentie. Duurzaamheid en concurrentie kunnen prima hand in hand gaan, maar tegelijkertijd stelt de NMa vraagtekens bij de voorgestelde vangstbeperkende maatregelen om de populatie Noordzeegarnalen te beschermen.

De noodzaak voor dergelijke afspraken ontbreekt, omdat uit onderzoek niet blijkt dat de garnalenpopulatie in gevaar zou zijn. Daarom gaat de vangstbeperking verder dan noodzakelijk. De NMa heeft aangeboden actief mee te willen denken over een alternatieve maatregel om de populatie Noordzeegarnalen te beschermen. Duurzaamheid is namelijk niet onverenigbaar met concurrentie. Duurzaamheid is een element waarmee ondernemingen zich positief kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Verduurzaming is in die zin een manier om te komen tot een kwalitatief goed product of dienst. De initiatiefnemers hebben laten weten niet op dit voorstel in te gaan. De NMa kan voor de vangstbeperking, zoals deze nu in de plannen is opgenomen, geen uitzondering maken op het kartelverbod. De NMa heeft dat via een informele zienswijze laten weten.

De NMa organiseerde in het najaar een ‘Ronde Tafel Duurzaamheid’ met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De NMa bracht initiatieven bij elkaar waarin ondernemingen ernaar streven samen te werken met het oog op bijvoorbeeld milieu, dierenwelzijn of de gezondheid van consumenten. De ondernemingen hebben toegelicht tegen welke onduidelijkheden zij aanlopen op het gebied van de mededingingsregels. De NMa wil luisteren naar ervaringen en nagaan hoe zij het beste kan bijdragen aan het wegnemen van eventuele onduidelijkheden. Dit initiatief kwam onder meer voort uit de evaluatie van de NMa in 2010 en het advies ‘Meer werken aan duurzame groei’ van de Sociaal Economische Raad aan de regering (mei 2010). Daarin werd de NMa opgeroepen vaker in gesprek te gaan met sectoren van de economie.

In een brief van staatssecretaris Bleker d.d. 22 november 2011 over belemmeringen in regelgeving en mededinging bij de verduurzaming van de voedselketen heeft de NMa aangegeven bereid te zijn om in informele gesprekken met het bedrijfsleven handvatten te geven voor de beoordeling van een aantal duurzaamheidsinitiatieven, die voor innovatieve ondernemingen van groot belang zijn, maar waarvan de toelaatbaarheid niet altijd duidelijk is. Zo kunnen producenten meer inzicht krijgen hoe zij hun samenwerking kunnen vormgeven binnen de regels van de mededinging. In overleg met het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zal worden bezien hoe tot een goede selectie van samenwerkingsvormen te komen waar behoefte is om meer duidelijkheid te verschaffen.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn