Bedrijfsbezoeken NMa bij Amsterdamse universiteiten

De NMa heeft bevestigd dat zij bedrijfsbezoeken heeft gebracht bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. De NMa onderzoekt of de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam de hoogte van het instellingscollegegeld voor het volgen van een tweede bachelor en/of master voor alle opleidingen, behalve geneeskunde, hebben afgestemd waardoor de concurrentie om de gunst van de student zou kunnen worden beperkt. Universiteiten hebben sinds de invoering van de Wet Versterking Besturing in april 2010 de mogelijkheid om de hoogte van het instellingscollegegeld zelf te bepalen.

Parallel aan dit onderzoek is een civiele procedure gestart door de Stichting Collectieve actie universitaire studenten (stichting CAU) tegen alle universiteiten. Dit is een voorbeeld van civiele handhaving van de Mededingingswet. De rechtbank Amsterdam heeft op 14 december 2011 de vordering afgewezen om een voorlopige maatregel te treffen die er toe strekte de collegegelden te schorsen. In de bodemprocedure zal de rechter zich buigen over de vraag of de studenten schade hebben gelden als gevolg van de wetswijziging en de huidige collegegelden. Deze zouden excessief zijn en daarom in strijd zijn met het verbod op misbruik van een economische machtspositie in artikel 24 van de Mededingingswet. De vraag of de universiteiten hun prijzen onderling hebben afgestemd, komt niet aan bod in deze civiele procedure.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn