Handel, diensten en transport

De omschrijving handel, diensten en transport omvat alle vormen van transport, over weg en spoor, over water en door de lucht. Als er sectorspecifieke wetgeving bestaat, houdt de Vervoerkamer binnen de Directie Regulering Energie en Vervoer van de NMa toezicht. Er is sprake van interne samenwerking, waar dat nodig is.

Ook de handel die gebruik maakt van dit transport valt onder het toezicht van dit team. Daarmee dekt het toezicht de grote knooppunten van Nederland als transportland en ook de volledige keten vanaf de (groot)handel tot aan de consument. Dit omvat alle groothandelsbedrijven en lagere schakels in de keten, zoals supermarkten, horeca, bouwmarkten, kledingzaken, E-commerce en alle automotive bedrijven  Automotive bedrijvenBedrijven die zich bezighouden met de verkoop van auto's.  , bijvoorbeeld schadeherstellers.

Tevens houdt dit team toezicht op vrije beroepen, zoals advocaten en notarissen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en alle vormen van dienstverlening aan consumenten, bijvoorbeeld de reisbranche en het uitvaartbedrijf. Financiële dienstverlening valt buiten de verantwoordelijkheid.

Zaken in 2011

Aanpassing Algemene Voorwaarden reisbranche
Onderzoek persoonlijke verzorgingsartikelen stopgezet
Vervoerbedrijven HTM en Qbuzz mogen samenwerken

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn