Agri, industrie en bouw

Onder industrie vallen alle industriële bedrijven, van bijvoorbeeld glasfabrieken tot voedselverwerkende bedrijven. In sommige deelsectoren in de industrie zijn maar weinig aanbieders. Bovendien produceren bedrijven vaak homogene producten  Homogene productenProducten die in de beleving van afnemers hetzelfde zijn  . Dat tezamen maakt die bedrijfstakken gevoelig voor kartelvorming.

De agrarische sector bestaat uit de land- en tuinbouw, de veeteelt en de visserij. De agrarische sector kent een andere dynamiek dan de industrie. Een kenmerk van de agrarische sector is dat er grote prijsbewegingen kunnen optreden. De margeverdeling  Margeverdelingverdeling van de marge op hypotheken  in de keten van boer tot supermarkt is een veelbesproken onderwerp. Duurzaam produceren krijgt steeds meer aandacht. Dat levert vaak vragen op over samenwerking binnen productieketens en de ruimte die de Mededingingswet en de Europese regelgeving daarvoor bieden.

De bouwnijverheid heeft in het recente verleden te maken gehad met de zogenoemde bouwfraude. Ruim 1400 bedrijven in de bouwnijverheid zijn beboet vanwege afspraken over prijzen en marktverdeling  MarktverdelingHet verdelen van de markt of een bepaald gebied tussen verschillende ondernemingen.  . Sindsdien is er in de bouwsector meer bewustwording en aandacht ontstaan voor naleving van de mededingingsregels. Dat laat onverlet dat de NMa de bouwsector nog steeds nauwgezet volgt. Het toezicht van de NMa is zeer breed en loopt van bouwbedrijven via schildersbedrijven tot groenvoorziening.

Zaken in 2011

NMa beboet kartel van inzamelaars van zeescheepsafval
Duurzaamheid
Rechter bekrachtigt boetes voor garnalenkartel
NMa tevreden over uitspraak CBb in fietsenkartel
NMa brengt sectoren in kaart

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn