Mededinging

De NMa treedt op als bedrijven een kartel vormen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze afspraken maken over de hoogte van hun prijzen of over hun leveringsgebied. Dat kan leiden tot hogere prijzen of minder keus voor de consument. De NMa achterhaalt kartels door het doen van onderzoek. Het kan ook voorkomen dat de NMa een kartel op het spoor komt na een tip, of nadat een bedrijf zelf een kartel heeft opgebiecht.

Ondernemingen met een zeer sterke positie op de markt (een economische machtspositie) mogen van die positie geen misbruik maken. Bijvoorbeeld door concurrenten uit te sluiten van de markt, gelijksoortige afnemers verschillend te behandelen of door het stellen van (te) hoge tarieven. Als er misbruik wordt gemaakt, kan de NMa optreden.

Wanneer twee of meer bedrijven als één bedrijf verder gaan, spreken we van een fusie. Ook kan het ene bedrijf het andere overnemen. Fusies en overnames kunnen ertoe leiden dat bedrijven in de markt zo sterk worden dat andere bedrijven te weinig kansen krijgen en afnemers te weinig keuze overhouden. De NMa beoordeelt daarom of concentraties voldoen aan de Mededingingswet.

Bedrijven die zich niet aan de Mededingingwet houden, zijn in overtreding. Daarop staan sancties. Meestal krijgen de overtredende bedrijven een boete. De hoogte daarvan kan de NMa zelf vaststellen. Die hangt onder meer af van de omzet van een bedrijf.

Bedrijfsleven anticipeert op fusiecontrole en karteltoezicht NMa

Tegenover elk kartel dat de NMa beboet, staan vijf gevallen waarbij ondernemingen, vooruitlopend op mogelijk onderzoek van de NMa, hun kartel aanpassen of beëindigen. Verder staan tegenover elke 100 fusiemeldingen die de NMa in behandeling neemt 18 fusievoornemens die worden aangepast of niet doorgezet. Ondernemingen en hun adviseurs blijken bij fusievoornemens en verboden afspraken met concurrenten rekening te houden met de te verwachten reactie van de NMa. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 ondernemingen en bijna 100 adviseurs dat de NMa in 2011 liet uitvoeren.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (42)
 • Deel
  • LinkedIn