Vorderingen boetes

Tabel 6 Openstaande extracomptabele vorderingen NMa per 31 december

bedragen x € 1
Categorie Bedrag 2011 Bedrag 2010
Bouw 7.313.596 9.669.187
Energie 7.202.000 160.000
Fietsen 0 17.011.830
Mobiele telefonie 17.232.630 32.797.974
NH8 12.856.208 12.421.118
Openbaar groen 862.659 833.452
Thuiszorg 17.823.700 15.186.217
Garnalen 0 3.101.250
Kranten 21.224.413 20.505.285
Meel 83.908.304 81.633.000
Executieveilingen 6.300.000  
Wasserijen 18.362.000  
Overige 34.040.490 25.999.900
Gevoegd in Faillissement 520.652 227.296
Fees 195.000 270.000
Totaal 227.841.653 219.816.509

 

Tabel 6b Specificatie boetes en bijgeschreven rente per 31 december 2011.

bedragen x € 1
Omschrijving Bedrag 2011 Bedrag 2010
Boetes 212.823.197 199.408.877
Rente 15.018.456 20.407.631
Totaal 227.841.653 219.816.509

 

De vorderingen Mededinging (NMa) betreffen de in 2011(€ 50,1 miljoen) en eerdere jaren aan het bedrijfsleven opgelegde boetes, vermeerderd met de lopende wettelijke rente en verminderd met de ontvangsten. In diverse grote zaken staan nog bezwaar, beroep en hoger beroep open. Dit schort de betalingsverplichting op. Ook de mutaties van boetes en rentes naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken zijn in de vorderingenstand verwerkt (in 2011 € 12,6 miljoen). De ontvangen boetes inclusief wettelijke rente bedroegen in 2011 € 48,3 miljoen.

De NMa had op 31 december 2011 nog een bankgarantie in bezit voor € 2.651.094,-.
In 2011 zijn geen bedragen ontvangen voor boetes van de Vervoerkamer. Er hebben daarom geen doorbetalingen van boetes aan IenM plaats gevonden.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)