Verplichtingen

Tabel 2 Verplichtingen

(bedragen x € 1)
Omschrijving Toegekend budget 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010
Personeel 30.676.000 31.625.417 30.577.158
Materieel 16.796.173 15.174.218 15.079.040
Totaal 47.472.173 46.799.635 45.656.198

 

De NMa kent evenals in voorgaande jaren geen overschrijding van het verplichtingen budget.
Ten opzichte van 2010 is de realisatie met ruim EUR 1 miljoen toegenomen. Dit komt door een schadevergoeding die NMa heeft betaald over een zaak uit 2003. Zonder deze schadevergoeding zou het budget en realisatie van de NMa, als gevolg van de taakstelling, EUR 2 miljoen lager zijn.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)