Ontvangsten

Tabel 5 Ontvangsten

bedragen x € 1
Omschrijving Toegekend budget 2011 **) Realisatie 2011 Realisatie 2010
NMa boetes bouw (010) 2.000.000 3.345.419 10.048.879
NMa boetes niet bouw (011) *) 17.800.000 20.020.378 14.030.198
NMa algemeen (012) 0 160.231 300.679
Energie bijdrageregeling (020) 4.100.000 4.079.525 3.125.549
NMa FEES (050) 1.650.000 1.444.149 1.262.216
Totaal 25.550.000 29.049.701 28.767.520

*) Totaal High Trust. NMa is hier een onderdeel van.
**) Stand Najaarsnota 2011 op basis van NMa ramingen.

In het bedrag € 29.049.701,- is voor de NMa een bedrag € 20.020.378,- inbegrepen voor High Trust. Totaal High Trust is begroot voor NMa, CA, OPTA en Agentschap Telecom (AT). De ontvangsten waren feitelijk hoger maar vanwege de uitspraak van het CBB in de zogenaamde telecomzaak, moest van een reeds in 2005 betaalde boete ruim € 15 miljoen worden terugbetaald. Daarnaast heeft in een andere sanctiezaak een onverschuldigde terugbetaling van ± € 6 miljoen plaatsgevonden. Deze vergissing is ondertussen in 2012 hersteld. Contractueel is vastgelegd dat het onverschuldigde bedrag wordt terugbetaald.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)