Geschilbeslechting

Wetgeving

Consumenten en bedrijven zijn het niet altijd eens met de werkwijze van netbeheerders in de energiewereld. Als consumenten er niet uitkomen met de netbeheerder kunnen zij klachten voorleggen aan de NMa. De Raad van Bestuur van de NMa kan deze geschillen behandelen of kan proberen te bemiddelen. Zij doet dit alleen als de consument en de netbeheerder er samen niet uitkomen.  De NMa toetst dan of de handelswijze van netbeheerders in strijd is met de wetten waar de NMa toezicht op houdt. De problemen gaan bijvoorbeeld over onvolledige informatie of informatie die te laat is aangeleverd of over tarieven, bijvoorbeeld voor de aansluiting op het net. Andere voorbeelden zijn perikelen rond de verplaatsing van een aansluiting of de eisen die een netbeheerder mag stellen aan ‘biogas’.

Bemiddeling

De NMa probeert zoveel mogelijk problemen tussen afnemers van diensten van netbeheerders op te lossen via bemiddeling, voorlichting en toelichting. Dat geldt ook voor bedrijven. Er hoeft dan geen langdurige procedure gevolgd te worden: in de meeste gevallen volstaat telefonisch contact met beide partijen. Tussenkomst van de NMa brengt de onderlinge communicatie vaak weer op gang. Partijen blijken daarna meestal in staat om naar tevredenheid een oplossing te vinden voor hun geschil. Bemiddeling van de NMa leidt bijvoorbeeld regelmatig tot correctie van een nota wanneer abusievelijk het verkeerde tarief in rekening is gebracht.

Aangepaste werkwijze

De NMa heeft in 2011 de procedures voor geschilbeslechting voor consumenten en bedrijven aangepast. Deze zijn neergelegd in de ‘Werkwijze geschilbeslechting energie’ die is opgesteld na gesprekken met netbeheerders en advocaten die regelmatig voor aanvragers optreden. De nieuwe procedures zijn vervolgens toegelicht aan de sector in een seminar op 18 november 2011. De werkwijze is in werking getreden per 24 november 2011.

Geschilbeslechting in 2011

In 2011 zijn er tien geschillen binnengekomen – minder dan voorgaande jaren – waarvan er zeven zijn opgelost via bemiddeling en voorlichting. In drie geschillen is een besluit genomen. Eén van deze besluiten is via een nieuwe, kortere procedure genomen die nu ook is geïntroduceerd in de nieuwe Werkwijze geschilbeslechting energie.

Zie ook

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (6)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (6)
 • Deel
  • LinkedIn