Consument internationaal

Consumentenwelvaart centraal op wereldwijd congres

Hoe kan het oprollen van kartels en het tegengaan van het misbruik van economische machtsposities tot meer consumentenwelvaart leiden? Deze vraag stond centraal tijdens het door de NMa georganiseerde jubileumcongres van het International Competition Network (ICN). De rol van consumentenwelvaart in mededingingstoezicht is een onderwerp dat veel mededingingsautoriteiten bezighoudt. Tijdens het congres is gekeken naar hoe de diverse autoriteiten omgaan met dit thema. Het onderwerp staat nu steeds prominenter op de agenda van mededingingsautoriteiten wereldwijd.

Conclusies ‘mededinging & consumentenwelvaart’

De NMa heeft over dit onderwerp een discussiedocument geschreven en gepresenteerd op basis van een enquête onder 60 autoriteiten. Het doel van dit project was het in kaart brengen van de meningen over de rol van het bevorderen van consumentenwelvaart vanuit mededingingsoptiek. De discussie ging over onderwerpen als het belang van verwijzingen naar consumentenwelvaart in missie en wetgeving, economische definities van consumentenwelvaart, kwantificering en de berekening van effecten en het consumentenperspectief op consumentenwelvaart.

Consumentenwelvaart is het primaire doel voor ruim een derde van alle mededingingsautoriteiten. De helft van de autoriteiten ziet consumentenwelvaart als één van de doelen. De overige organisaties zien het als een mogelijk effect van hun optreden. Consumentenwelvaart is dus een belangrijk thema dat het optreden in de praktijk beïnvloedt. Er wordt door mededingingsautoriteiten steeds vaker en concreter naar verwezen in hun doelen of missie en soms komt het zelfs terug in de wet. Het benoemen van ‘consumentenwelvaart’ als doel van het toezicht helpt bij het beïnvloeden van wet- en regelgeving. Consumentenwelvaart is bij de samenvoeging van de NMa, OPTA en CA ook als belangrijke doelstelling benoemd. Lees meer over de samenvoeging.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (6)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (6)
 • Deel
  • LinkedIn